حمل و نقل تضمینی

یکی از ظریف ترین و حساس ترین انواع حمل بار مربوط به حمل مبلمان و به طور کلی حمل صنایع چوبی است .

در حمل مبلمان  با چالش های مختلفی از جمله برخورد مبل با در و دیوار و شکستن یا رفتن رنگ، لکه شدن و پاره شدن پارچه و همچنین زحمت زیاد جابه جایی مواجه خواهید شد و باید توجه داشته باشید که باربری و حمل و نقل مبلمان نیاز به مهارت و تخصص دارد بویژه اگر هزینه زیادی را برای تهیه ی آن پرداخت کرده باشید ، یک بی دقتی کوچک ممکن است باعث خسارت و حداقل رنگ پریدگی چوب مبل یا پاره شدن پارچه و رویه مبل شود .
حمل و نقل در مبل گل بند توسط کامیونهای ویژه که کاربری حمل مبلمان دارند انجام میشود و پرسنل متخصص حمل مبلمان , این مهم را انجام میدهند.

© 2015 Furniture Shop - Premium Noavaran Golband.