کنترل کیفیت

کنترل کیفیت دقیق قبل از بسته بندی از تعهدات تولیدی مبل گل بند است.
به منظور حصول اطمينان از صحت بازرسي ها و همچنين ارزيابي كيفيت محصول قبل از تحويل به مشتري، نماينده مديريت شركت از محصولات كنترل شده موجود در انبار محصول (محصولات آماده تحويل) نمونه گيري كرده و مورد ارزيابي قرار مي دهد.چنانچه عدم انطباقي مشاهده شود مجدد محصولات بصورت صددرصد كنترل و اقدامات ريشه اي جهت رفع نواقص انجام ميشود.
کنترل ها از مرحله خريد مواد خام و کليه محصولات، قطعات و مواد اوليه در مرحله ورود به سازمان و پس از آن در حين توليد و نهايتا در زمان تبديل به محصول نهايي با اتکا به چک ليست هاي دقيق کنترلي، آزمايشها و تستهاي منظم و جامع کنترل مي گردند.
معمولا زمانی که مبل یا صندلی ساخته می شود قبل از آنکه آماده برای بارگیری شود از لحاظ ارتفاع پایه ها چک میشود ؛ در صورتی که پایه ها هم اندازه نباشد روی سطحی صاف مانند شیشه قرار میگیرند و پایه ها از لحاظ ارتفاع با یکدیگر برابر شده و این عیب برطرف میشود.
اغلب اتفاق می افتد برای جابجایی در محیط کارگاهی رنگ مبلمان دچار آسیب دیدگی های بسیار جزئی میشود.که ایراد محسوب نمي شوند ولی به هر حال سعی بر آن میشود که این آسیب های جزئی برطرف شوند .
مرحله اخر كار تميز كردن و چك كردن پارچه است كه با دقت لازم انجام ميشود !هر چند اين نكته خيلي كم پيش مي آيد كه پارچه آسيب ديده باشد اما باز بايد كنترل نهايي شود.
يکي از عوامل اصلي ماندگاري ، کيفيت محصولات گل بند مي باشد.

© 2015 Furniture Shop - Premium Noavaran Golband.